Modus confitendi / [Andreas de Escobar]. Paris : Denis Roce, ca. 1500