Proeve eener gemakkelijke handleiding voor het inwendig gebed : ter overweging en lezing / door Clemens August Droste tot Vischering. Uit het Hoogduitsch vertaald door P. Kroes. Almelo : Sommer, 1839