De Geschiedenis van de Heilige Ursula en van hare elfduizend Maagden : vrij naar het Fransch / door D. A. M. 's Hertogenbosch : Mosmans, 1880