Beredeneerde Inventaris der oorkonden en bescheiden van het Klooster der Predikheeren te Maastricht berustende op het provinciaal archief van Limburg / uitgegeven ... en bewerkt door Guillaume Désiré Lambert Franquinet. Maastricht : Ter Provinciale Griffie, 1880