Oliver, Judith: The French Gothic style in Cologne: Manuscripts before Johannes von Valkenburg. . In: Opstellen voor dr. Jan Deschamps ter gelegenheid van zijn zeventigste verjaardag
 

The French Gothic style in Cologne: Manuscripts before Johannes von Valkenburg.